QUY TRÌNH LUYỆN TẬP CỦA CỘNG ĐỒNG

Luyện tập từ sách

Đọc sách để hiểu phương pháp và luyện tập kỹ càng các video ngữ điệu

Bắt chước theo video

Áp dụng 8 nguyên tắc trong sách và luyện tập

Quay video chỉnh sửa

Quay video và upload lên Youtube để cùng sửa với nhau

VIDEO CỘNG ĐỒNG LUYỆN TẬP

Kim Ngân

Trung Kiên

Vũ Hiền

Nguyên Khôi

Diễm My

Mỹ Lam

Đức Anh

Lan Hương

Linh Phạm

Khánh Hoàng

Hữu Đông

Thanh Tuyền

Chuẩn hơn, hay hơn với 5 phút luyện mỗi ngày

Trung tâm tiếng Anh BeUsing

281 Đường Bình Lợi, F13, Q Bình Thạnh
Hotline: 0969 028 029

Số đăng ký Cục Xuất Bản: 4514 – 2016/CXBIPH/15-174/TN. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế: ISBN: 978-604-64-6154-8

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.